!!ปรับปรุงใหม่ สวยงาม พร้อมเปิดให้บริการแล้ว วันนี้!!

โทรศัพท์ :   0-2537-9247 , 0-25379265  ,  081-308-4965

 

 

 

พิธีมงสมรส ณ เรือนเจ้าสาว รัชวิภา

 

พิธีสงฆ์ พิธีขันหมาก*  พิธีรับไหว้ พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีปูเตียงเรียงหมอนส่งตัวเข้าหอ อาหารบุฟเฟ่ต์พร้อมเครื่องดื่ม ของว่าง  กาแฟ

จัดระบบเสียงบรรยากาศแบบไทยๆ พร้อมผู้ดำเนินพิธีอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน 

สะดวก ประหยัด และสมเกียรติ อย่างถูกต้องตามประเพณี 

 * พิธีขันหมากไม่รวมสินสอดทองหมั้นและขันหมากเอก-โท 

 

แผนที่เรือนเจ้าสาว รัชวิภา

ซอยสาคร ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 

 
ดู เรือนเจ้าสาว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-2537-9265, 081-308-4965 โทรสาร : 02-537-9247