โทรศัพท์ : 083-999-7550 , 086-324-0715

 

 

  Package 39,999 บาท

 

พิธีสงฆ์ พิธีขันหมาก* พิธีรับไหว้ พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์  อาหารบุฟเฟ่ต์พร้อมเครื่องดื่ม

จัดระบบเสียงบรรยากาศแบบไทยๆ พร้อมผู้ดำเนินพิธีอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน 

สะดวก ประหยัด และสมเกียรติ อย่างถูกต้องตามประเพณี 

*พิธีขันหมากไม่รวมสินสอดทองหมั้นและขันหมากเอก-โท 

 

แผนที่เรือนเจ้าสาว เตาปูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083-999-7550 , 086-324-0715