ติดต่อนัดเข้าชมพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-2002-7779 , 086-985-7607