พิธีมงคลสมรสแบบไทย
 

 

 

รายการขันหมาก 

Set 1
ชุดขันหมากเอก 4,499 บาท
1. พานขันหมาก 1 พาน
2. พานสินสอด 1 พาน
3. พานเทียนแพ 1 พาน

Set 2 
รายการขันหมากชุดเล็ก ราคา 7,999 บาท
ชุดขันหมากเอก
1. พานขันหมาก 1 พาน
2. พานสินสอด 1 พาน
3. พานเทียนแพ 1 พาน
ชุดขันหมากโท
ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1คู่

Set 3
รายการขันหมากชุดกลาง ราคา 13,499 บาท
ชุดขันหมากเอก
1. พานขันหมาก 1 พาน
2. พานสินสอด 1 พาน
3. พานเทียนแพ 1 
4. พานแหวน 1 พาน
ชุดขันหมากโท
1. กล้วยต้น อ้อยต้น อย่างละ 1 คู่
2. หมูนอนตอง 1 คู่
3. มะพร้าว,กล้วยน้ำหว้า,ส้มโอ ชนิดละ 1 ผล 1 คู่
4. ขนมจันอับ 1 คู่
5. ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1 คู่

Set 4
รายการขันหมากชุดใหญ่ ราคา 16,899 บาท
ชุดขันหมากเอก
1. พานขันหมาก 1 พาน
2. พานสินสอด 1 พาน
3. พานเทียนแพ 1 พาน
4. พานแหวน 1 พาน
ชุดขันหมากโท
1. กล้วยต้น อ้อยต้น อย่างละ 1 คู่
2. ขนมจีน ห่อหมก ขนมต้มแดง ต้มขาว เหล้า ผ้า 1 คู่
3. หมูนอนตอง 1 คู่
4. กล้วยน้ำหว้าหวี พานละ 2 หวี 1 คู่
5. มะพร้าวน้ำหอม พานละ 2 ผล 1 คู่
6. ส้มโอ พานละ 2 ผล 1คู่
7. ขนมจันอับ 1 คู่
8. ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
9. ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1 คู่

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมพาน และผ้าทอง (ส่งคืนหลังงาน)

 

 

 

 Powered by
WeddingSquare.com